کُلَش نوشت

جملاتی خشن و درشت و تکه های بر جای مانده در طول روز که کف کاسه ی سر ریخته را کلش نوشت گویند !

کُلَش نوشت

جملاتی خشن و درشت و تکه های بر جای مانده در طول روز که کف کاسه ی سر ریخته را کلش نوشت گویند !

کُلَش نوشت

قسمت خشن و درشت ساقه ها و برگهای گندم و جو و امثال آن که در زمین پس از درو ماند را کلش گویند !
جملاتی خشن و درشت و تکه های بر جای مانده در طول روز که روی زمین ریخته را کلش نوشت گویند !!

پیوندها

عضو شبکه ی وبلاگ نویسان رازدل